INE
Indicadors de Confiança Empresarial Català   Castellano

L'entorn econòmic que ens envolta es caracteritza per una elevada incertesa. Aquest fet afecta la presa de decisions dels agents econòmics i suposa la necessitat de poder anticipar l'evolució futura de l'economia a fi de poder adoptar les decisions econòmiques més oportunes.

L'Indicadors de confiança empresarial (ICE), s'elabora trimestralment partint d'una enquesta d'opinió en la qual les empreses, a través del qüestionari, donen la seva visió actual (trimestre en curs) i futura (proper trimestre) en relació amb un seguit de variables determinades que afecten l'establiment i factors que poden limitar la seva activitat. La finalitat és transformar les opinions en dades quantitatives de fàcil maneig i interpretació, amb relació amb un seguit de magnituds que expliquen l'evolució de l'economia en un curt període de temps.

Per emplenar el qüestionari introduïu el codi de tràmit que li hem facilitat:

Codi de tràmitDescripció del qüestionari

El qüestionari es compon de dos apartats principals:
1. Identificació i modificació de dades de: empresa, establiment i persona de contacte.
2. Qüestionari: es divideix en quatre apartats; en els tres primers se sol.licita que s'avaluï la marxa del negoci en general i en relació a un seguit de variables per al trimestre actual i l'evolució que experimentarà en el següent trimestre. El quart apartat és un espai reservat per fer-hi les observacions i les puntualitzacions que es considerin oportunes.

Metodologia de l'operació

Per consultar una breu metodologia d'aquesta enquesta accedeixi al següent enllaç: Notes metodològiques.

Dades disponibles de l'enquesta

Les dades obtingudes de la informació que ens faciliten les unitats informants es poden consultar accedint a aquest enllaç de la pàgina web de l'IBESTAT: www.ibestat.com

Agraïment

Aprofitam per agrair-vos la vostre col.laboració, que consisteix a contestar el qüestionari que trobareu a continuació, i us recordam que per a qualsevol qüestió podeu contactar amb l'IBESTAT en el telèfon 900 101 360, mitjançant la pàgina web (www.ibestat.com) i al carrer Miquel Santandreu, núm. 4.